Náštěva Bc. Krásy v Uherském Brodě

V květnových dnech byl starostou města Patrikem Kunčarem přijat předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Bc. Václav Krása. Po jednáních se zástupci města se pan předseda zúčastnil besedy se zdravotně postiženými občany Uherského Brodu, následně  v zasedací místnosti městského úřadu proběhlo zasedání Krajského shromáždění osob se zdravotním postižením.
Iniciátorem a organizátorem tohoto setkání byl náš předseda Mgr. Uherka.