Informace předsedy NRZP pana Václava Krásy

Vážení přátelé,dovolím si Vás informovat o aktivitách NRZP ČR v posledním týdnu, které byly poměrně významné. Setkal jsem se s ministrem dopravy panem A. Prachařem. Z tohoto setkání vyšla velmi pozitivní informace. Ministerstvo připravuje novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla do budoucna umožnit skládat řidičské zkoušky i na automobilech s automatickou převodovkou, což by významně usnadnilo skládání řidičských zkoušek pro OZP. 

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se uskutečnilo jednání VVZPO, kde jsme jednali o řadě významných témat. Byla to především otázka minimální mzdy u příjemců ID, kde předseda vlády B. Sobotka přislíbil určitou vstřícnost našemu požadavku. VVZPO doporučil Vládě ČR, aby schválila usnesení o přípravě nového Národního plánu vyrovnávání příležitostí na období dalších 4 let. Je to zásadní strategický dokument, který je vždy schvalován na čtyřleté období, kterým vláda formuluje svoji politiku na příští období vůči OZP.  Nový Národní plán bude připravován v následujícím půl roce tak, aby jej vláda mohla schválit na začátku příštího roku. 

Pokud máte náměty, které by mohly být zahrnuty do nového Národního plánu, budu velmi rád, když mi je pošlete. Chci jen předem upozornit, že by se mělo jednat o koncepční záležitosti a nikoliv o jednotlivosti. Dnešního dne poprvé zasedala pracovní skupiny pro přípravu nového Národního plánu, která je složena ze zástupců všech resortů, sekretariátu VVZPO a NRZP ČR. Tudíž máme možnost výrazně ovlivnit podobu nového Národního plánu. Další zasedání pracovní skupiny bude v první polovině měsíce září 2014, a proto bych byl rád, kdybyste nám během letních měsíců mohli poslat Vaše náměty. Náměty posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.