POZVÁNÍ

na zasedání Valné hromady, které se koná ve čtvrtek 11. září 2014 v 15.30 hod.v klubovně hotelu Monde /1.patro/ v Uherském Brodě

Program:

1.  Zahájení

2.  Volba návrhové a volební komise

3.  Zpráva o činnosti

4.  Zpráva o hospodaření

5.  Zpráva kontrolní komise

6.  Volba předsedy, výboru a kontrolní komise

7.  Diskuze

8.  Schválení usnesení

9.  Různé

10. Ukončení jednání

S přáním všeho dobréhoheart                            Mgr. Jan Uherka, předseda

Svoji účast potvrďte prosím na adrese: Vladka.Zuskova@seznam.cz