Pozvánka na schůzi Rovných šancí UB

Milí členové a příznivci rovných šancí

dovoluji si Vás pozvat na schůzku Rovných šancí, která se uskutečn 10.3.2016 v 15.15 hodin ív zasedací místnosti polyfunkčního domu, Přemysla Otakara II.2476, Uh.Brod.

Jako hosta jsme přizvali pracovnici Úřadu práce se zaměřením na osoby se zdravotním postižením, která  objasní a zodpoví Vaše dotazy.

Bohdana Smržová - předsedkyně

 

Pozvánka na schůzi Rovných šancí UB

 

Moji milí členové a přátelé RŠ,

chtěla bych Vás pozvat na schůzi Rovných šancí, která se uskuteční ve čtvrtek 11.února 2016 v salonku hotelu Monde Uherský Brod od 15.15 hodin.

Na programu jednání je další činnost spolku Rovné šance Uherský Brod

Bohdana Smržová - předsedkyně

 

PF 2016

Národní shromáždění

Vážení přátelé, 

dne 16. října 2014 se uskutečnilo Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jednání se účastnili delegáti z 50. organizací zdravotně postižených z celé České republiky. Delegáti přijali prohlášení adresované politickým představitelům ČR, které Vám v příloze posílám. Vyjadřují v něm určitou nespokojenost s pomalostí a nekoncepčností současné politické reprezentace vůči komunitě lidí se zdravotním postižením.

Prohlášení jsme poslali politickým představitelům v ČR. Chceme postupně prosazovat jednotlivé body. Je to jakýsi akční plán pro příští rok. Budeme potřebovat také Vaší součinnost a případně také odbornou pomoc. Pokud budete mít nějaké náměty, rádi je využijeme.

Vážení přátelé, Republikové shromáždění NRZP ČR zvolilo novou místopředsedkyní NRZP ČR za zemřelou Ing. Janu Hrdou paní Táňu Fišerovou. Paní Fišerová je významná osobnost, která se dlouhodobě zabývá problematikou lidí se zdravotním postižením, protože má sama těžce zdravotně postiženého syna ve vlastní péči. Taňa Fišerová s námi dlouhodobě spolupracuje a myslíme si, že její volba byla přirozená. Byla zvolena v tajném hlasová a z 50 možných hlasů obdržela 49. Věříme, že paní Fišerová je velkou posilou týmu NRZP ČR.

RS NRZP ČR schválilo také nové stanovy, které reagují na nový občanský zákoník a budou nyní registrovány u Rejstříkového soudu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

POZVÁNÍ

na zasedání Valné hromady, které se koná ve čtvrtek 11. září 2014 v 15.30 hod.v klubovně hotelu Monde /1.patro/ v Uherském Brodě

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové a volební komise

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva kontrolní komise

6. Volba předsedy, výboru a kontrolní komise

7. Diskuze

8. Schválení usnesení

9. Různé

10. Ukončení jednání

S přáním všeho dobréhoheart                            Mgr. Jan Uherka, předseda

Svoji účast potvrďte prosím na adrese: Vladka.Zuskova@seznam.cz

Přání k prázdninám

Informace předsedy NRZP pana Václava Krásy

Vážení přátelé,dovolím si Vás informovat o aktivitách NRZP ČR v posledním týdnu, které byly poměrně významné. Setkal jsem se s ministrem dopravy panem A. Prachařem. Z tohoto setkání vyšla velmi pozitivní informace. Ministerstvo připravuje novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla do budoucna umožnit skládat řidičské zkoušky i na automobilech s automatickou převodovkou, což by významně usnadnilo skládání řidičských zkoušek pro OZP. 

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se uskutečnilo jednání VVZPO, kde jsme jednali o řadě významných témat. Byla to především otázka minimální mzdy u příjemců ID, kde předseda vlády B. Sobotka přislíbil určitou vstřícnost našemu požadavku. VVZPO doporučil Vládě ČR, aby schválila usnesení o přípravě nového Národního plánu vyrovnávání příležitostí na období dalších 4 let. Je to zásadní strategický dokument, který je vždy schvalován na čtyřleté období, kterým vláda formuluje svoji politiku na příští období vůči OZP.  Nový Národní plán bude připravován v následujícím půl roce tak, aby jej vláda mohla schválit na začátku příštího roku. 

Pokud máte náměty, které by mohly být zahrnuty do nového Národního plánu, budu velmi rád, když mi je pošlete. Chci jen předem upozornit, že by se mělo jednat o koncepční záležitosti a nikoliv o jednotlivosti. Dnešního dne poprvé zasedala pracovní skupiny pro přípravu nového Národního plánu, která je složena ze zástupců všech resortů, sekretariátu VVZPO a NRZP ČR. Tudíž máme možnost výrazně ovlivnit podobu nového Národního plánu. Další zasedání pracovní skupiny bude v první polovině měsíce září 2014, a proto bych byl rád, kdybyste nám během letních měsíců mohli poslat Vaše náměty. Náměty posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Významné dny osob se zdravotním postižením

 • 11.3. Evropský den mozku
 • 21.3. Světový den Downova syndromu
 •  2.4. Světový den informovanosti o autismu
 • 11.4. Světový den Parkinsonovy nemoci
 •  5.5. Den boje za rovná práva handicapovaných
 • 12.5. Mezinárodní den uvědomění ME/CFS
 • 12.5. Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii
 • 17.5. Světový den Hypertenze
 • 24.6. Mezinárodní den osteoporózy
 • 25.6. Den roztroušené sklerózy
 • 27.6. Den vzniku NRZP ČR
 • 10.9. 50 dní pro roztroušenou sklerózu
 • 21.9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
 • 23.9. Mezinárodní den neslyšících
 •  3.10. Světový den Stomiků
 • 10.10. Světový den duševního zdraví, Světový den zraku
 • 15.10. Den bílé hole
 • 29.10. Světový den psoriázy (lupénky)
 • 13.11. Mezinárodní den nevidomých
 • 14.11. Světový den diabetu
 • 21.11. Evropský den pro cystickou fibrózu
 • 3.12. Světový den zdravotně postižených

Schůzka RŠ ve čtvrtek 14. listopadu 2013

 Vážení přátelé,
 
srdečně vás zvu na schůzku RŠ  ve čtvrtek 14. listopadu 2013, tradičně  v 15:30 hod v Polyfunkčním domě (kulatá zasedačka) 2. patro. Budeme vybírat peníze na lázeňský pobyt v Luhačovicích. Proto, kdo jste se přihlásili, vezměte si sebou i peníze :-) Těším se na vaši účast. 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Novinky pro zdravotně postižené - Mgr. Uherka
3. Informace pro pobyt v Luhačovicích "Hotel Praha" (doplnění chybějících údajů)
4. Diskuze
5. Různé
 
Přeji příjemný den smiley
Vlaďka Zusková

Stránky

Prihlásit se k odběru Sdružení rovných šancí, z.s. Uherský Brod RSS