Informace předsedy NRZP ČR pana Mgr. Václava Krásy

Vážení přátelé,

Senát v tomto týdnu schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Schválením tohoto návrhu již nebraní nic k tomu, aby nabyl od 1. 1. 2014 účinnosti nový občanský zákoník. Je již velmi nepravděpodobné, že by ještě došlo k odložení účinnosti tohoto zákona, i když NRZP ČR je přesvědčena o tom, že může přinést poměrně velké zmatky, neboť občané se nebudou umět v nové situaci orientovat. Pro občanská sdružení neznamená účinnost nového občanského zákoníku bezprostředně nic. Začíná běžet tříletá lhůta, ve které by se občanská sdružení měla změnit na spolky. Vzhledem k tomu, že Senát zamítl zákon o veřejné prospěšnosti, nemění se ani ekonomická podstata a činnost občanských sdružení v oblasti poskytování různých služeb. To znamená, že přístup k dotacím z veřejných prostředků (od státu, krajů, obcí, či různých nadací a nadačních fondů nebo jednotlivců) zůstává stejný a vůbec nic se v této oblasti od 1. 1. 2014 nemění. Změnu by mohl přinést až zákon o veřejné prospěšnosti, který však není dosud připraven. Nemění se ani daňové záležitosti kolem občanských sdružení. NRZP ČR přislíbila, že připraví vzorové stanovy pro spolky. Tento slib stále platí a bude realizován během 1. pololetí 2014. Vím, že mezi občanskými sdruženími vznikla fáma, že občanská sdružení, poskytující služby, se musí transformovat na o.p.s. Tato informace není vůbec pravdivá. Služby budou moci poskytovat jak spolky, tak i o.p.s., a je zřejmé, že to tak zůstane i do budoucna. Změní se pouze název z občanského sdružení na spolek, přičemž spolky, které budou chtít poskytovat služby, budou muset být registrovány jako spolky veřejně prospěšné. To však bude platit až po schválení zákona o veřejné prospěšnosti.

Vážení přátelé, píši Vám tyto informace proto, abyste nepodléhali nějakým fámám, či nepravdivým informacím. Můžete v klidu pracovat ve prospěch osob se zdravotním postižením. Pokud by došlo k nějaké výraznější změně, budu Vás samozřejmě včas informovat.

Vážení přátelé, ještě si dovolím několik informací o krizi ve zdravotnictví a lázeňství. Tato krize se nadále prohlubuje a reálně hrozí omezení zdravotní péče v některých nemocnicích a lázeňských zařízeních. Senát sice schválil vládní návrh zákonného opatření na zvýšení plateb za státní pojištěnce o 4,7 mld. korun. Tyto peníze však jsou určeny zdravotním pojišťovnám a neřeší vůbec situaci nemocnic v letošním roce. Pokud ministerstvo zdravotnictví nebude novelizovat úhradovou vyhlášku, nemají zdravotní pojišťovny žádný nástroj k tomu, aby zvýšily platby nemocnicím. Takže oněch 4,7 mld. korun zlepší ekonomickou situaci pojišťoven, ale nijak se neprojeví ve zlepšení ekonomické situace zdravotnických zařízení. Krizový štáb nemocnic připravuje na příští týden tiskovou konferenci, kde by měly být oznámeny další kroky nemocnic v rámci řešení krize.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Pozvánka

Program:

1. Zahájení
2. Novinky a změny pro zdravotně postižené - Mgr. Uherka
3. Upřesnění informací a zájemců na pobyt v Luhačovicích "Hotel Praha"
4. Diskuze
5. Různé

Pozvánka na členskou schůzi

Podpora petice

Podpořte prosím Petici proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům.

Úplné znění petice na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR - www.nrzp.cz

PF 2013

Pozvánka na valnou hromadu

Náštěva Bc. Krásy v Uherském Brodě

V květnových dnech byl starostou města Patrikem Kunčarem přijat předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Bc. Václav Krása. Po jednáních se zástupci města se pan předseda zúčastnil besedy se zdravotně postiženými občany Uherského Brodu, následně  v zasedací místnosti městského úřadu proběhlo zasedání Krajského shromáždění osob se zdravotním postižením.
Iniciátorem a organizátorem tohoto setkání byl náš předseda Mgr. Uherka.

Stránky

Prihlásit se k odběru Sdružení rovných šancí, z.s. Uherský Brod RSS