Smraďavka 2017

Ve dnech  1.- 3. září 2017 se pro 24 našich členů a jejich rodin uskutečnil ozdravný pobyt v Lázních Leopoldov na Smraďavce.  Až na mírné rozmařilosti počasí, jsme měli možnost ulehčit každodenním starostem a v dobré náladě společně prožít pěkné chvíle odpočinku. Poděkování patří městu Uherský Brod, které nám z prostředků projektu „Podpor duševního a fyzického zdraví“ umožnilo spolufinancování této akce.

Jan Uherka