POZVÁNKA

na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 15.2.2018 v 15,30 hod.
v Uh. Brodě, v zasedací místnosti polyfunkčního domu, Přemysla Otakara II. 2476, 2. podlaží.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017
  4. Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru a revizní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Různé
  8. Ukončení jednání

 

Ing. Bohdana Smržová

         předsedkyně