Pohodové Vánoce a v novém roce zdraví, štěstí a slunce v duši

Milí přátelé,

letošní rok nám přinesl řadu neočekávaných a nepříjemných překvapení a poněkud narušil běžný rytmus našeho života. Lze předpokládat, že tomu tak bude i v roce příštím. Věřím, že jsme se poučili a pochopili, že vše, co nám život přichystá – výzvy přítomné i budoucí, se musíme snažit překonávat především vlastním přičiněním. Velmi často to totiž nikdo jiný za nás udělat nemůže. Nebojme se proto obtíží, které nás možná ještě čekají. Dodají nám sílu a víru ve vlastní schopnosti na rozdíl od pohodlného života, který podporuje lenost a člověka ve svých důsledcích nakonec oslabuje.

Přeji Vám pohodové Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví a radost ze života.

Jan Uherka

Blahoprani_2021.pdf