Archiv rubriky: Zprávy

POZVÁNKA

na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 15.2.2018 v 15,30 hod.
v Uh. Brodě, v zasedací místnosti polyfunkčního domu, Přemysla Otakara II. 2476, 2. podlaží.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017
  4. Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru a revizní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Různé
  8. Ukončení jednání

 

Ing. Bohdana Smržová

         předsedkyně

Smraďavka 2017

Ve dnech  1.- 3. září 2017 se pro 24 našich členů a jejich rodin uskutečnil ozdravný pobyt v Lázních Leopoldov na Smraďavce.  Až na mírné rozmařilosti počasí, jsme měli možnost ulehčit každodenním starostem a v dobré náladě společně prožít pěkné chvíle odpočinku. Poděkování patří městu Uherský Brod, které nám z prostředků projektu „Podpor duševního a fyzického zdraví“ umožnilo spolufinancování této akce.

Jan Uherka

Pozvánka

Členové a příznivci rovných šancí

dovoluji si Vás pozvat na schůzku Rovných šancí, která se uskuteční 16.2.2017 v 15.30 hodin v zasedací místnosti polyfunkčního domu, Přemysla Otakara II.2476, Uh.Brod.

Bohdana Smržová – předsedkyně

Pozvánka

Vážení členové našeho spolku Sdružení rovných šancí!

Zvu vás na členskou schůzi, kterou spojíme s Mikulášským posezením. Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 15.30 hodin v zasedací místnosti polyfunkčního domu (nad Domem kultury) ve 2. podlaží.

Bohdana Smržová, předsedkyně

P.S. Pokud nebudete moci přijít, dejte vědět, abych mohla přizpůsobit množství občerstvení (případně mi sdělte, kdo přijdete). Děkuji za pochopení.