Kdo jsme

Sdružení rovných šancí, z.s. Uherský Brod zahájilo svou činnost v březnu 2008. Sdružuje občany žijící, či pracující na území Uherskobrodska.

Cílem činnosti Sdružení je prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených ve společnosti, prostřednictvím sociální, zdravotní, osvětové, kulturní, vzdělávací, sportovní i pracovní činnosti. Organizovat využití volného času zdravotně postižených lidí, postupně odstraňovat pomocí těchto činností fyzické a psychické bariéry, které je tímto pokud možno co nejvíce integrují do společenství zdravých občanů.

Dalším cílem Sdružení je zapojit do činnosti i rodinné příslušníky zdravotně postižených osob a také všechny, kteří o tuto činnost projevují zájem.

Prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených ve společnosti