Sponzoři

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR

Prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených ve společnosti