Tiskopisy

Tiskopisy pro sociální služby osobám se zdravotním postižením jsou k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je lze pohodlně vyplnit, vytisknout nebo uložit. Níže je umístěno několik nejpoužívanějších formulářů.

Seznam všech formulářů najdete zde.


Žádosti o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči
Příspěvek na péči se vyplácí osobám, které jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů závislé na pomoci jiných fyzických osob a bez této pomoci se nemohou obejít.
Zobrazit tiskopis

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
Tento doklad slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.
Zobrazit tiskopis

Žádost o zvýšení příspěvku
Zvýšení příspěvku podle § 11 odst.3 z.č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let věku podle § 11-16 z.č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, kterému náleží příspěvek, s výjimkou dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře a dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, dále dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku.
Zobrazit tiskopis


Žádosti o dávky osobám se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na mobilitu
Zobrazit tiskopis

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku
Zobrazit tiskopis

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
Zobrazit tiskopis

Prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených ve společnosti